toplanış

toplanış
is.
1. Müəyyən bir iş görmək üçün bir yerə toplaşma, yığılma; toplantı. Nümayişə toplanış səhər saat 8-də olacaq. – Bu dirəyin ətrafı fəhlələrin toplanış yeridir. S. Rəh..
2. Hər hansı bir təşkilat, kollektiv üzvlərinin yığıncağı. Hər axşam <klubda> toplanış olurdu. S. H.. <Reyhan:> Sabah bunu toplanışda; Gərək əzbər söyləyək biz. M. D.. // Belə yığıncağın iştirakçıları, üzvləri. Toplanışın qərarı.
3. Hərbi mükəlləfiyyətli şəxslərin qısamüddətli təlim üçün hərbi idarənin sərəncamında olması. Zabitlərin toplanışı. Düşərgə toplanışı. // Təlim, məşq, təlimat məqsədilə qısa müddətə bir yerdə olma. Təbliğatçıların toplanışı.
4. Dərmə, yığma, toplama. . . Bir azdan məhsul toplanışı başlanacaq, iş qızışacaqdır. S. R.. Kəndlərdə məhsul toplanışı qızğın surətdə gedirdi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • toplanış — is. Toplanma işi veya biçimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • came’ — ə. 1) toplayan, cəm edən, içinə alan, əhatə edən, havi edən; 2) yekun; 3) böyük məscid; 4) universitet; 5) toplanış yeri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəmiyyətgah — ə. və f. toplanış yeri, toplantı yeri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məcmə’ — ə. 1) adamların və ya şeylərin toplandığı yer toplanış, yığıncaq; 2) qovuşulan yer; qovşaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhfil — ə. 1) toplanış yeri, yığınacaq yeri; 2) toplanmış heyət; dərnək, məclis …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məsabə — ə. 1) toplanılan yer, toplanış yeri; 2) daimi yer (məs.: dilənçinin məscid yanında durub diləndiyi yer); 3) dərəcə; 4) … kimi, … sifətilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tənadi — ə. 1) bir birini səsləmə; 2) toplanma, toplanış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əncümən — f. məclis, cəmiyyət, toplanış. Əncüməni daniş elmi cəmiyyət, bilik cəmiyyəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məclis — is. <ər.> 1. Bir məsələ haqqında danışmaq üçün düzəldilən yığıncaq, toplaşmış adamlar heyəti; toplanış, iclas. . . Çünki bu bir məclisi xasdır, ona binaən mənim tərəfimdən icazət olunur ki, oturasınız. M. F. A.. Hərzə nə şura və nə məclis… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toplantı — bax toplanış 1 və 2 ci mənalarda. . . Ağaxan bəy kimiləri . . toplantı yeri olan Danzaver kəndinə yığışdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”